Wie zijn wij

André

De werkervaring die ik heb opgedaan in de zorg-,  hulp- en dienstverlening zijn erg breed. Door het werken in  (gesloten en open) residentiële jeugdzorg, justitie, GGZ, gehandicaptenzorg, re-integratie en verslavingszorg  heb ik een brede visie ontwikkeld die vooral gericht is op de mens achter de persoon.

 Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven, om ze elk detail uit te leggen, om ze te vertellen waar ze alles kunnen vinden. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.

Uit: de kleine prins / Antoine de Saint-Exupéry

Nog steeds krijg ik energie van alle mooie contacten die ik heb en heb gehad met cliënten, collega’s en opdrachtgevers. Die energie, gekoppeld aan kennis en opgedane ervaringen, wil ik gebruiken om met De Tak trajecten aan te bieden die vorm en inhoud krijgen door in te gaan op zorg-  en hulpvraag van cliënten die bij ons wonen.

Ieder mens een ander mens, ieder mens mag er zijn, respect voor en vertrouwen in jezelf en de ander zijn thema’s die mij al jaren bezighouden en boeien. Rust, Overzicht, Ruimte, Ontwikkeling en Perspectief zijn in mijn visie begrippen en thema’s die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Nabijheid en medemenselijkheid als verbinding.

Jordy

De combinatie van ervaringen voor de klas en de ontwikkelingsmogelijkheden in mijn bijbaan, maakte dat ik in deze periode een visie ontwikkelde, waarin het proces voorop staat in plaats van het resultaat. Een duurzaam proces, is in mijn ogen een duurzaam resultaat voor de toekomst. 

De meest effectieve manier om een probleem op te lossen is door ergens geen probleem meer van te maken.

Uit: Omdenken / Berthold Gunster

Rond mijn 16was ik al breed geïnteresseerd in maatschappelijke thema’s, waardoor ik vervolgens lid ben geweest van een jongeren partij in de politiek, waar ik actief werd in de onderwijswerkgroep. Daarop heb ik mij ook lokaal korte tijd ingezet. Na deze ervaringen sloot ik tevens mijn Mbo-periode af, waarop ik vervolgens de PABO ben gaan doen. Daarnaast ben ik begonnen met een nieuwe bijbaan bij een grote retailer in Zwolle. Na een aantal jaren liep ik tijdens mijn studie vast in het onderwijs.

Dit maakte dat ik mijn hart ging volgen, om mensen te ondersteunen waarbij zij leren hun eigen perspectief te formuleren en te verwezenlijken. Ik krijg energie om de krachten te bundelen en anderen deel te laten nemen aan ons ontwikkelingsproces. Met de (levens)ervaringen van André en mijn kennis van actuele zorg- en technologische ontwikkelingen, wil ik een innovatieve zorgorganisatie ontwikkelen.

historie

2019|oprichting van De TAK

André (vader) & Jordy (zoon) kiezen ervoor om samen een zorgonderneming te starten en beginnen aan de voorbereidingen.