Wonen

een warm welkom

Wij bieden op verschillende manieren woonondersteuning:

naast het wonen..

dagbesteding

betekenisvolle werk/activiteit

zelfstandig Wonen

Met begeleiding, zelf meer regie

onderwijs

Aan de slag om te leren leren

vrijwilligerswerk

Van betekenis zijn voor de maatschappij

werk

Je ervaring en kennis waardevol inzetten

ontspanning

Relaxen en tijd voor jezelf, of gewoon: chillen!