Missie & visie

Missie:

De TAK is een organisatie die zich ten doel stelt om daar waar nodig en gewenst een van belang zijnde bijdrage te leveren aan ontwikkeling en in actie zetten van veranderprocessen. 

Dit doen wij door het bieden van een ontwikkelingsklimaat, waarin jij zelf de juiste toekomstperspectieven kan ontwikkelen. 

Visie:

Duurzame zorg is: kwalitatieve zorg. Niet alleen goed voor de omgeving, maar ook voor de mens die gebruik maakt van onze (woon)zorg. Door te kijken wat iemand wél kan, middels eigen gestelde toekomstperspectieven, motiveren we de mens om zelf regie te nemen om die perspectieven tot een nieuwe werkelijkheid te maken.

Onze waarden:

samenwerking

Een open leef en werkcultuur

ontwikkeling

Stap voor stap groeien

doelgericht

Een doel voor ogen, waar we samen aan werken

veilig & gezond leefklimaat

Een dak boven je hoofd en iemand die naar je om kijkt

Betrouwbaar

Afspraak is afspraak

maatwerk

We kijken naar het individu

Duurzaam

Milieuvriendelijke en kostenbewuste keuzes

Transparant

Duidelijkheid en eerlijkheid over zaken

Participatie

We werken samen met onze woon- & leefomgeving

verantwoordelijk

Keuzes waarbij we rekening houden met elkaar

Kansrijk

Iedereen verdient een kans, een tweede, derde....

gelijkwaardigheid

Wij staan naast elkaar

ons Logo, staat voor onze filosofie

De naam van onze organisatie komt voort uit de missie en visie die wij hanteren en welke wordt weergegeven in ons logo. De Tak vervult daarin de functie van richting en mogelijkheden biedend middel om gebruik van te maken, om tot verandering te komen, te groeien, tot besluiten te komen, richting te kiezen en te kiezen voor een duurzaam perspectief.

De TAK is een organische organisatie. Dat betekend dat de TAK niet een organisatie is waar regels bepalend zijn, maar waarden. Die waarden geven de TAK kracht, bestaansrecht en ontwikkel- en groeipotentieel.

Van de daaruit voortkomende mogelijkheden kunnen medewerkers,  individuele cliënten als ook groepen en andere organisaties gebruik maken. Wij willen ons dienstbaar opstellen omdat wij kunnen vertrouwen op eigen kracht en de daarin opgeslagen motivatie, kennis, ervaring en pro-activieve attitude.

De TAK is een organisatie die zich ten doel stelt om daar waar nodig en gewenst een van belang zijnde bijdrage te leveren aan ontwikkeling en in  actie zetten van veranderprocessen. Wij streven daarbij naar duurzame ontwikkeling van individu, organisatie en samenleving. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen kan ontwikkelen, groeien en veranderen om daarmee een perspectiefrijk leven te realiseren.